ฟอรั่มสาธารณะ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 4
"การเมืองเรื่องพลังงาน : ความขัดแย้งและความรุนแรง"

ผู้ร่วมเสวนา - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (โรงพยาบาลจะนะ) - ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ) ดำนินการเสวนาโดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล (GCC-ESD ครุฯ จุฬาฯ)

ฟอรั่มสาธารณะ “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SD Public Forum) ครั้งที่ 4
"การเมืองเรื่องพลังงาน : ความขัดแย้งและความรุนแรง"

ผู้ร่วมเสวนา

- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (โรงพยาบาลจะนะ)
- ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ)

ดำนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล (GCC-ESD ครุฯ จุฬาฯ)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ติดตาม Live ได้ทาง FB เพจศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครุฯ จุฬาฯ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 0294460 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทักษะการนำเสนอทางธรุกิจ BUSINESS PRESENTATION SKILL

คุณเขมสรน์ หนูขาว

การบรรยายพิเศษ วิขา 0201107 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทักษะการเอาตัวรวดในภาวะไม่ยั่งยืนในยุคดิจิตัล - SEA workshop

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว

GenEd Fair 2022 - CUVIP Workshop Online หัวข้อ "ทักษะการเอาตัวรวดในภาวะไม่ยั่งยืนในยุคดิจิตัล - SEA workshop"

LINE MAN Wongnai : อนาคตการให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตประจำวัน

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

GenEd Fair 2022 - GenEd Talk Online หัวข้อ "LINE MAN Wongnai : อนาคตการให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตประจำวัน"

ออกแบบเมืองใหม่​ เพื่อคุณภาพชีวิตทึ่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ อรรถพล อนันตวรสกุล

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 0294460 INTR SUST DEV ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แรงงานและคนกลุ่มเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์โควิด - 19

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 0294460 INTR SUST DEV ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

GenEd Talk “Health at Home สตาร์ตอัพที่เชื่อมเทคโนโลยีกับการแพทย์”

นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ (หมอตั้ม)

GenEd fair 2022 "General Education : Your future of education and learning" GenEd Talk “Health at Home สตาร์ตอัพที่เชื่อมเทคโนโลยีกับการแพทย์”

Foundational Primer on the 2030 Agenda for Sustainable Development

E - Course By United Nations Sustainable Development Group

The 2030 Agenda for Sustainable Development constitutes a paradigm shift. It requires understanding and articulating a narrative around the meaning and value of sustainable development, how the Sustainable Development Goals interrelate across various sectors, and what it will take to achieve them.

The SDG Primer aims to establish a common base of understanding and approach for the UN system in supporting the 2030 Agenda. It is primarily meant to inform – in broad terms – the programmes and actions of all UN entities, including in their engagement with government and civil society partners.

The SDG Primer is available to all development practitioners, including those working in government, civil society, academia, and United Nations organizations.

You’ll find the Primer in three versions:

Dreamcatcher ตาข่ายดักฝัน

ผศ.ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

พัฒนาตนเอง

กลวิธีการสื่อสารที่จะทำให้เราเป็นตัวเราในแบบที่ใครๆเขาก็ยอมรับ

ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบัน

ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

สร้างแรงบันดาลใจ

เส้นทางสู่ด๊อกเตอร์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ !! ทำได้อย่างไร ?

การใช้ Application เพื่อการนำเสนองาน

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

พัฒนาตนเอง