นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและอาชีพ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 5 วิชา เรียนรู้ เส้นทางการประกอบอาชีพ แนะนำเทคนิควางแผนการเงิน สำหรับทุกเส้นทางอาชีพ แนะนำเรื่องต้องรู้ก่อนไปสมัครงาน หลักการพิจารณาเข้าทำงานมีอะไรบ้าง แนะนำอาชีพ Content Creator ออนไลน์ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ พร้อมทั้งอธิบายเทคนิคการทำ Content และการสร้างรายได้ทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ แนะนำวิถีชีวิตการทำงานในยุค Digital ที่ต้องทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน รวมถึง แนะนำเทคนิคการทำหลายอาชีพอย่างไรให้ได้ดี และมีความสมดุล พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงิน และการกระจายความเสี่ยง เพื่อที่ผู้ฟังสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจต่อไป

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการหนี้ เรียนจากหลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 6 วิชา เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ การประเมินความพร้อมของตนเองและสิ่งที่ควรทำก่อนก่อหนี้  การบริหารจัดการหนี้เมื่อหนี้และวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อรับมือตั้งแต่เริ่มเป็นหนี้เสีย เทคนิคบริหารจัดการหนี้บ้านและผ่อนบ้านอย่างไรให้หมดไว บริหารจัดการหนี้รถและการผ่อนรถอย่างไรให้หมดไว  แนะนำเทคนิคการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเงิน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 4 วิชา เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิธีการสร้างการเติบโต  เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills) เรียนรู้วิธีคิด ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร จากตัวอย่างโดยใช้ BMC และการนำนวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า   เรียนรู้วิธีการสำคัญทั้ง 5 ขั้นตอน Empathize, Define, Idea, Prototype and Test ผ่าน Case Study ที่จะได้ฝึกคิดและทำไปพร้อมกัน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการลงทุน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการลงทุน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 8 วิชา เรียนรู้ กลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินต้น หรือเพื่อให้เงินมีมูลค่ามากขึ้นในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ของการลงทุน  เพื่อUpskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ที่ว่าง 5000

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน (สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ)

วิทยากรจาก SET e-Learning

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
5.0
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 มกราคม 2567

หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน หลักสูตรออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET e-Learning จำนวน 10 วิชา เรียนรู้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการใช้เงินของบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยการวางแผนนี้จะพิจารณาทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่ รายได้ รายจ่าย และเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการในอนาคต เพื่อ Upskill ด้านการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานและการลงทุนอย่างมืออาชีพเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้คนไทยมีทักษะด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ที่ว่าง 5000

Risk is All Around: บริหารจัดการชีวิตและองค์กรในยุคที่ความเสี่ยงอยู่รายล้อม

ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.9
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 25 เมษายน 2566

ที่ว่าง 373/500
PROMOTION

เทรดหุ้นแบบไม่เฝ้าจอ (สำหรับนักศึกษาและคนที่ทำงานประจำ)

คุณธนพร เจียรนัยกุลวานิช

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.7
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 22 มีนาคม 2566

ให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัว ให้ผู้เรียนเข้าใจเงื่อนไขการซื้อขายและการวางแผนการเทรดในแบบของตัวเอง ให้ผู้เรียนได้รู้จักโปรแกรมที่จะช่วยให้สามารถซื้อขายหุ้นแบบไม่เฝ้าจอได้

ที่ว่าง 3659/5000
PROMOTION

NFT - A New Way for Marketing

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 10 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ในคอร์ส NFT - A New Approach To Marketing Strategy จะเป็นการบรรยายให้เข้าใจตั่งแต่พื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทับประเภท Fungible และ Non-Fungible Token รวมถึง Concept และการประยุกต์ Idea ให้เกิดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible พร้อมยกตัวอย่างธุรกิจจริงที่นําสินทรัพย์ประเภทของ NFT นํามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกยุคเทคโนโลยี

ที่ว่าง 981/5000
PROMOTION

การสร้างต้นแบบแอปพลิเคชัน (Prototyping Applications)

นวพร ปานดี

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
4.8
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - จนกว่าที่นั่งเต็ม

ที่ว่าง 772/5000

การเจรจาต่อรองในเชิงธุรกิจ (จุฬาฯ)

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

  • นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
FREE
ลงทะเบียน :วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - จนว่าที่นั่งเต็ม

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง หลักการจัดการความตึงเครียดระหว่างการเจรจาต่อรอง หลักการฟังเชิงรุก (Active listening) ข้อควรระวังในเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจาต่อรอง เช่น การจัดลำดับการเจรจาต่อรอง การเตรียมการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรอง การบรรลุเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง การทำสัญญาและข้อตกลง เทคนิคการจัดการกับข้อเรียกร้องในระหว่างการเจราจาต่อรอง การสร้างเงื่อนไข: Anchoring, Overconfidence, Framing, Availability การสร้างเงื่อนไข: Escalation, Reciprocation, Contrast การจัดการความขัดแย้งในระหว่างการเจราจาต่อรอง

ที่ว่าง 702/5000